" "
Start > Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisał: x Adam   
14.09.2007.

REGULAMIN XX Festiwalu...
nie istnieje ;-)
Koncerty mają charakter wspomnieniowy (sobota) lub też wspólnego muzykowania i świętowania w gronie zaproszonych gości - przyjaciół. \stąd wyjątkowo nie przewidujemy zgłoszeń, przesłuchań itp.


REGULAMIN
XIX Raciborskiego Przeglądu Piosenki Religijnej
„Spotkałem Pana”

1. XIX Raciborski Festiwal Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” odbędzie się w dniach 17 -19 września 2010 r. w Raciborzu i poprzedzony będzie imprezami towarzyszącymi. Dniem koncertowym jest niedziela, 19 września 2010.

2. Organizatorem Festiwalu jest Duszpasterstwo Młodzieży miasta Racibórz
Adresy kontaktowe: 47-400 Racibórz ul. Warszawska 29,
tel. 032/4153120; 602488807; Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; www.linia.raciborz.com.pl; www.spotkalempana.raciborz.com.pl. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Racibórz oraz Starostwo Powiatu Raciborskiego.

3. Do udziału mogą się zgłaszać wykonawcy preferujący wartości chrześcijańskie.

4. Uczestnicy konkursu są wyłaniani w dwóch etapach:

Etap I: na podstawie zgłoszeń nadesłanych na adres organizatora do dnia 4 września 2010. Zgłoszenia powinny zawierać:
- Płytę CD lub plik mp3 z nagraniem (wystarczy nagranie z próby- podstawą zakwalifikowania jest poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań)

- wypełnioną kartę informacyjną zespołu,
- podpisany regulamin Festiwalu,
- „rider” (techniczne wymagania koncertowe).

Komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń wyłoni uczestników, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu – koncercie głównym na scenie. Koncert ten będzie poprzedzony występami ulicznymi (por. pkt 7). O zakwalifikowaniu do udziału w finale Festiwalu informuje Organizator.

5. O kolejności występu decyduje organizator.


6. Organizator nie zapewnia instrumentów, zakwaterowania, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży, zapewnia natomiast: częściowy backline (konsultacje telefoniczne), nagłośnienie, oświetlenie sceny, okablowanie, perkusję, możliwość odbycia 20-minutowej próby akustycznej w dniu występu, garderobę (w pobliskich pomieszczeniach), ciepłe napoje. Inne sprawy wymagają konsultacji z organizatorami.

7. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zachęca się do wcześniejszego występu w warunkach ulicznych o charakterze ewangelizacyjnym, po wcześniejszych konsultacjach z organizatorami.

8. Do konkursu Wykonawca przygotowuje 20 minutowy program. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu praw autorskich do utworów zaprezentowanych podczas Festiwalu (tantiemów).

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonywanych utworów na nośnikach audio-video oraz wykorzystywania ich i publikacji w radio oraz wydania płyty CD.

10. Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne z aprobatą niniejszego regulaminu.


Akceptuję warunki Regulaminu: ………………………………..
podpis

Zmieniony ( 13.09.2011. )